I bakterie stárnou

21.2.2005

O bakterii Escherichia coli se dosud věřilo, že nepodléhá stárnutí, že je takříkajíc nesmrtelná díky tomu, že se včas rozdělí na dceřiné buňky. S použitím automatické mikroskopie s časovým skluzem pro sledování bakterií po řadu reprodukčních cyklů v 35 000 buňkách zjistili pařížští biologové, že buňky, které zdědily „starý pól” dělící se rodičovské buňky (ten, který pocházel z dřívější generace), rostly pomaleji a měly menší tendenci se dělit ve srovnání s buňkami, které zdědily „nové póly”. Kromě toho se ukázalo, že i když dvě dceřiné buňky jsou morfologicky zcela shodné, odlišují se funkčně. Právě organismy, které se dělí asymetricky, produkují menší potomky, kteří musí růst a vyvíjet se, dříve než se mohou množit, také stárnou. Zdá se tedy, že i jednoduché bakterie a analogicky další buňky, které se zdánlivě symetricky dělí, de facto stárnou.

Odeslat komentář k článku "I bakterie stárnou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "I bakterie stárnou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace