Hurikány a lesy

21.8.2005

Současná změna klimatu, ať už je způsobena čímkoli, by měla způsobit, že hurikány se stávají četnějšími a zasáhnou více na sever. Hodnověrné údaje o četnosti těchto obrovských bouří však máme příliš krátkou dobu, abychom to mohli spolehlivě vyhodnotit. Zajímavou metodu, která nám umožní určit množství hurikánů hluboko do minulosti vyvinuli na University of Tennessee v Knoxville. Mořská voda obsahuje o něco menší množství izotopu kyslíku 18O než vzduch. Každý hurikán naruší tento stabilizovaný stav a způsobí pokles izotopu 18O ve vzduchu, což je velmi spolehlivě zachyceno v letokruzích stromů v zasažené oblasti. Studiem lesů amerického jihovýchodu tak získáme hodnověrné informace o četnosti hurikánů stovky let do minulosti.

Odeslat komentář k článku "Hurikány a lesy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hurikány a lesy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace