Hrobařík hrobaří

17.10.2018
Citace:
S.P.Shukla et al., Microbiome-assisted carrion preservation aids larval development in a burying beetle, PNAS 2018, doi:10.1073/pnas.1812808115
Zdroj
Pár hrobaříků malých připravuje zdechlinu myši pro své larvy (foto Shantanu Shukla, MPI chem. Ökol.).

Příprava zdechliny pro potomstvo hrobaříka malého (Nicrophorus vespilloides, angl. burying beetle) je složitý několikastupňový proces, který probíhá i na mikrobiální úrovni. Páry hrobaříků po nalezení vhodné zdechliny, nejspíše myši nebo malého ptáka, o ni svedou souboj. Vítězný pár vyhrabe během řady hodin pod zdechlinou dutinku, do které propadne. Pohřbené tělo zbaví chlupů, pokryjí antimikrobiálním a fungicidním sekretem a vytvoří v něm dutinu pro larvy.

Nicméně velmi podstatnou část přípravy mrtvolky pro potomstvo jsme doposud neznali. Objasňuje Shantanu P. Shukla z Max Planck Institut für chemische Ökologie v Jeně: „Brouci zdechlinu pouze nesterilizují. Spíše nahradí pro ni typický mikrobiom komplexnějším, který zahrnuje symbionty z jejich vlastního střeva. Kvasinky přenesené z brouka úplně nahradí plísně, které normálně zdechlinu rychle porostou.“ Mikrobiom je soubor všech mikroorganismů v určitém prostředí. Rozklad zdechliny vlivem mikrobiomu z broučích střev probíhá pomaleji, takže potrava pro larvy zůstává zachována dostatečně dlouhou. Rovněž nevznikají pro hnití masa typické aminy kadaverin NH2(CH2)5NH2 a putrescin NH2(CH2)4NH2, zvané mrtvolné jedy, které jsou toxické i pro hmyzí larvy.

Zkoumání dovedností hrobaříků může mít velmi praktické dopady, jak vysvětluje spoluautor výzkumu Andreas Vilcinskas z Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie: „Vzhledem k tomu, že mikroorganismy přenášené brouky potlačují růst nebezpečných bakterií a hub produkujících jedy, budeme v nich hledat nové antimikrobiální sloučeniny.“

Pavel 18.10.2018: A možná by to mohli využít i potravináři. Nové typy ušlechtilých trvanlivých salámů a šunek.

 
Odeslat komentář k článku "Hrobařík hrobaří "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hrobařík hrobaří " e-mailem

Diskuse/Aktualizace