Hemisféry se přetahují

21.1.2019
Citace:
P.Sacré et al., Risk-taking bias in human decision-making is encoded via a right–left brain push–pull system, PNAS 2019, doi: 10.1073/pnas.181125911
Zdroj
Aktivity mozkových vln alfa, beta, gama, delta a theta v různých částech mozku  získaných zobrazením pomocí jaderné magnetické rezonance. Vysoká frekvence gama vln odpovídá 70 až 150 Hz, nízká 30 až 70 Hz. Levá hemisféra je vlevo, pravá vpravo. Upraveno podle P.Sacré et al., Risk-taking bias in human decision-making is encoded via a right–left brain push–pull system,  PNAS 2019, doi: 10.1073/pnas.181125911.

Při rozhodování s rizikem využívá lidský mozek standardní push-pull strategii. Jedna polovina mozku tlačí k opatrnému jednání, druhá akceptuje převzetí rizika. Přetahováním mezi oběma dospějeme k rozhodnutí. Vyplývá to ze sledování mozkové aktivity při jednoduchém modelovém sázení u deseti pacientů s těžkou epilepsií. Elektrody zavedené do jejich mozků v rámci terapie umožnily sledovat aktivitu jednotlivých částí mozkových polokoulí během přijímání rozhodnutí.

„Když je pravá polokoule aktivní v oblasti vysokých γ frekvencí, máme tendenci riskovat. Vykazuje-li levá strana odpovídající aktivitu, vzniká odpor vůči riziku,“ shrnuje Pierre Sacré z Johns Hopkins University v Baltimoru, první autor publikace. V zásadě to souhlasí se staršími poznatky, že pravá hemisféra hraje větší roli při vzniku emocí, byť existují velké individuální rozdíly. Z on-line záznamu mozkové aktivity bylo možné přesně předpovědět, jak se pokusná osoba za chvilku rozhodne. Ze zkoumání mozkové aktivity nejspíš časem vyplyne i možnost, jak rozhodnutí ovlivnit. Nemusí to být jednoznačně negativní, např. pokud se podaří zlepšit rozhodování záchranářů či vojáků v nebezpečných situacích.

Účastníci experimentu sázeli 5 nebo 20 dolarů, zda tažená karta bude mít vyšší nebo nižší hodnotu než karta, kterou drželi v ruce. Pro zjednodušení byly ve hře jen dvě sady karet o sudých hodnotách .

 
Odeslat komentář k článku "Hemisféry se přetahují "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hemisféry se přetahují " e-mailem

Diskuse/Aktualizace