Harpuna loví smetí

11.4.2018
Citace:
https://www.surrey.ac.uk/news/could-net-and-harpoon-be-answer-space-junk-problem-removedebris-launched-april-2
Zdroj
Rozložení úlomků starých družic a raket v okolí Země (NASA image, NASA Orbital Debris Program Office, photo gallery, Public domain, via Wikimedia Commons).

Již několik dní nad našimi hlavami přelétává kosmická harpuna určená k lovu trosek družic. Na oběžnou dráhu ji 2.dubna jako součást družice RemoveDEBRIS vynesla raketa Falcon 9 soukromé společnosti Space Exploration Technologies Corporation známé jako SpaceX. Po napojení na Mezinárodní kosmickou stanici ISS dojde v rámci programu RemoveDEBRIS ke třem testům. Jeden z nich je vypálení harpuny na cvičný cíl a jeho přitažení lanem, druhý spočívá v chycení cvičného cíle do sítě a třetí otestuje navigaci k zaměření kosmického smetí pomocí kamer a LIDARu (laserového dálkoměru).

Na oběžné dráze kolem Země obíhá značkou rychlostí neuvěřitelné množství úlomků starých družic a použitých stupňů raket, které vznikly rozpadem, srážkami nebo erozí původních zařízení. Najdeme mezi nimi i pár omylem upuštěných nástrojů. Anglicky se toto smetí označuje jako space debris, space junk, space waste, space trash, space litter nebo space garbage. Podle údajů z roku 2013 kolem nás obíhá 170 milionů úlomků menších než 1 cm, 670.000 o rozměrech 1 - 10 cm a 29.000 větších. Jejich rozložení vidíme na obrázku. Nejvíce jich je na tzv. nízké oběžné dráze (180 - 2.000 km nad povrchem) a na geostacionární dráze (NASA image, NASA Orbital Debris Program Office, photo gallery, Public domain, via Wikimedia Commons).

Prof. Guglielmo Aglietti, ředitel Surrey Space Centre na University of Surrey, která projekt koordinuje, zdůrazňuje, že „je důležité si uvědomit, že k několik větším srážkám již došlo. Z důvodu zachování bezpečnosti i do budoucna je třeba se zabývat otázkou kontroly a snižování množství kosmického odpadu.“ Katastrofa způsobená srážkou s kosmickým smetím byla námětem scifi filmu Gravitace se Sandrou Bullock a Georgem Clooneym.

 
Odeslat komentář k článku "Harpuna loví smetí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Harpuna loví smetí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace