Globální trendy do roku 2020

25.10.2005

V roce 1997 iniciovalo NIC (National Intelligence Center - Národní zpravodajské centrum US) zpracování globálních trendů vývoje do roku 2010 projektem Global Trends 2010. V září a říjnu 1999 zahájilo NIC studie o problematice budoucího vývoje do roku 2015 v součinnosti s ministerstvem INR a CIA: Projekt Global Trends 2015, scénáře globální budoucnosti se zaměřením na alternativní možnosti globální budoucnosti v letech 2000 - 2015. Několik desítek vládních i nevládních specialistů z řady oblastí, především z univerzit a podnikání v US, posoudilo hlavní faktory i jevy, které mohou vést ke změnám v období do roku 2015. Soustředili se na demografii, přírodní zdroje, vědu a technologii, globální ekonomiku, státní a místní správu, sociální a kulturní faktory, na možné konflikty a určili čtyři hlavní směry vývoje včetně úvahy o regionálních odchylkách.

Úplný text najdete zde.

Odeslat komentář k článku "Globální trendy do roku 2020 "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Globální trendy do roku 2020 " e-mailem

Diskuse/Aktualizace