Gen, který reguluje transpiraci u rostlin

2.9.2005
Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), foto Wikipedia.

Transpirace čili vypařování vody z rostlin má význam zejména v suchých oblastech zemského povrchu pro přežití a výnosy hospodářsky důležitých rostlin. Rostliny jsou schopny vyrovnávat fotosyntézu (tedy zpracování oxidu uhličitého a vody) a ztrátu vody odpařováním. Nyní byl objeven gen, regulující transpirační účinnost a byl nazván ERECTA (podle zkrácené vzdálenosti mezi uzlinami stonku). Jeho proteinový produkt je na leucinové repetice bohatá kináza receptorového typu (LRR-RLK). ERECTA je umístěn(a) na chromosomu 2 huseníčku Arabidopsis thaliana a účastní se regulace hustoty průduchů, expanze epidermálních buněk, množení mezofylových buněk a mezibuněčných spojů.

Odeslat komentář k článku "Gen, který reguluje transpiraci u rostlin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Gen, který reguluje transpiraci u rostlin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace