Fázového přechodu

22.12.2013
Schéma přípravy manipulátoru z oxidu vanadičitého (obr. Lawrence Berkeley National Laboratory).

oxidu vanadičitého, který se při 67o C mění z nevodivého na vodivý, využil ke konání mechanické práce tým Junqiaoa Wuho z Lawrence Berkeley National Laboratory. Litografickými technikami vytvořili z VO2 několik set mikrometrů dlouhou pružinku, která se při přechodu z nevodivého do vodivého stavu rozepne. Můžeme si to prohlédnout na videu natočeném pod mikroskopem v Lawrence Berkeley National Laboratory. Celý torzní cyklus zvládne pružinka milionkrát bez zhoršení vlastností. Pružinku je možné ohřát i elektromagnetickým zářením. Za zmínku stojí i způsob přípravy, znázorněný na obrázku rovněž od Lawrence Berkeley National Laboratory. Na podložce z křemíku vytvořili nejprve vrstvu oxidu křemičitého a na ni vrstvu oxidu vanadičitého. Na ní napařili chromovou masku do tvaru V. Oxid vanadičitý a křemičitý nekrytý maskou odstranili plazmovým leptáním. Leptáním v roztoku odstranili oxid křemičitý pod maskou, kromě dvou míst na vrcholech masky. Lomená tyčinka z VO2 se ocitla bez podpory a svinula se do spirálky.

 
Odeslat komentář k článku "Fázového přechodu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fázového přechodu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace