Elektronický odpad se hromadí

29.6.2005

Touha zákazníků po stále nových zlepšeních – nových mobilech, počítačích atd. – začíná být na úkor životního prostředí. Technickými produkty, podílejících se na množství olova na amerických skládkách 40%, se elektronický odpad stal jedním z nejrychleji rostoucích „odvětví“ pevného odpadu. Mezinárodní asociace elektronické recyklace odhaduje, že Američané každý rok vyhodí kolem 2 milionů tun elektroniky – z toho zhruba 50 milionů počítačů a 130 milionů mobilů. USA jsou jediná vyspělá země, která neratifikovala Basilejské konvence – mezinárodní smlouvu, která kontroluje export nebezpečného odpadu (mezi který se počítá právě i elektronický odpad). Když nejsou vyhozené elektronické přístroje dobře uloženy nebo zrecyklovány, může z nich unikat olovo, kadmium, chróm, rtuť i další toxiny, poškozující přírodu. Některé společnosti už berou nápravu do vlastních rukou, EBay a Intel vyvinuly recyklační program, který má Američany podpořit v bezpečném ukládání elektronického odpadu. Takové snahy jsou ale stále značně omezené a zatím nedokáží vyřešit celý problém.

Odeslat komentář k článku "Elektronický odpad se hromadí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Elektronický odpad se hromadí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace