Elektrochemické stlačování

26.6.2017
Citace:
Y.Tao et al., Electrochemical ammonia compression, Chem. Commun., 2017,53, 5637-5640, DOI: 10.1039/C7CC02302B
Zdroj
Reakční schéma elektrochemického stlačování amoniaku.

Standardní stlačování běžné plynné průmyslové chemikálie amoniaku NH3 lze provést s účinností kolem 65%. Elektrochemicky lze dosáhnout až 93%, bohužel doposud jsme neznali technologii, jak to provést a plyn nerozložit. Chemici z University of Maryland využili vodíku, což je zatím jediný plyn, který umíme elektrochemicky stlačovat. Nejprve nechali amoniak reagovat s vodíkem na elektrodě za vzniku amonného iontu NH4+. Pomocí elektrického napětí 200 mV ho protlačili skrze nafionovou membránu, která je dobrými vodičem amonných iontů. Reakční schéma vidíme na obrázku. Nafion je polytetrafluorethylen [-CF2-CF2-]n se zavedenými sulfonovými skupinami -SO3H. Konkrétně použili typ Nafion 115, což značí, že při tloušťce 0,005 palce (127 mikrometrů) má EW (equivalent weight) = 1100 g/mol. EW označuje molární hmotnost nafionové membrány připadající na jeden mol sulfonových skupin.

 
Odeslat komentář k článku "Elektrochemické stlačování "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Elektrochemické stlačování " e-mailem

Diskuse/Aktualizace