Detekce trhavin stále aktuální

27.4.2005
Struktura TNT (2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen), nejběžnější trhaviny

Byť pro vyhledávání ukrytých trhavin jsou stále nejpoužívanější speciálně vycvičení psi, vyvíjejí se i nové metody. Z hlediska citlivosti a přesnosti není problém využít hmotnostní spektrometrie, avšak otázkou zůstává, jak připravit vzorek. Jako velmi nadějné se jeví bombardování povrchů např.zavazadel s nepatrnými stopami trhaviny proudem iontů. Takto upravený vzorek pak proudí do speciálního hmotnostního spektrometru k analýze, jejíž výsledky získáme během 5 s. K témuž účelu můžeme použít i tepelné desorpce či elektrického výboje.

Chemici z MIT vyvinuli speciální polymer, jehož schopnost emitovat světlo výrazně ovlivňuje přítomnost nepatrných stop organických nitrosloučenin, což jsou všechny prakticky použitelné trhaviny. Tato metoda má sice nižší citlivost, což více než vyvažuje jednoduchost provedení.

Chemická struktura poly(trifenylethenu) (PTriPE) a poly(tetrafenylethenu) (PTPE).28.10.2017: Experti singapurské agentury A*STAR připravili polymery snadno použitelné jako detektory trhavin. Jde o poly(trifenylethen) (PTriPE) a poly(tetrafenylethen) (PTPE), jejichž chemickou strukturu najdeme na obrázku. Oxidu dusíku, uvolňované běžnými trhavinami, zhášejí Světelné záření sloučenin vyvolané předchozí absorpcí světla o kratší vlnové délce, tedy s vyšší energií.luminiscenci? obou polymerů. Oproti dříve připraveným sloučeninám mají vhodnou porozitu, takže dobře fungují i při tloušťce vrstvy jeden mikrometr. Detekují proto mnohem nižší koncentrace oxidů dusíku, než dříve připravené látky, u nichž se do detekce zapojuje vrstva silná nanejvýš 3,5 nm.

 
Odeslat komentář k článku "Detekce trhavin stále aktuální "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Detekce trhavin stále aktuální " e-mailem

Diskuse/Aktualizace