Dávná řež

21.10.2019
Citace:
T.Uhlig et al., Lost in combat? A scrap metal find from the Bronze Age battlefield site at Tollense, Antiquity, Volume 93, Issue 371 October 2019, pp. 1211-1230, doi: 10.15184/aqy.2019.137
Zdroj
Smrtelné zranění způsobené šípem v bitvě na řece Tollense. Do lebky zaseknutý bronzový hrot přetrval až do současnosti, foto Volker Minkus.

Bitva na řece Tollense v německých Předních Pomořanech je největším známým ozbrojeným střetnutím evropského pravěku. Nevíme a sotva se dozvíme, kdo, s kým a proč bojoval. Nicméně délka bojiště táhnoucího se 2,5 km podél břehu řeky a odhadovaná účast 4.000 mužů dokládá, že rozhodně nešlo o střetnutí místního významu. Svědčí o tom i nyní doložená účast bojovníků ze vzdálenosti stovek kilometrů. Bitka proběhla před 3.300 lety a v rámci průzkumu bojiště, který probíhá systematicky od roku 2007, archeologové nalezli na 12 tisíc kosterních úlomků. Zatím se podařilo rozpoznat 140 padlých. Šlo pouze o mladé muže v dobré fyzické kondici se stopami různých zranění a leckdy pevně zaseknutými bronzovými hroty šípů. Četné stopy starších zhojených ran nasvědčují, že mohlo jít o profesionální válečníky.

Zřejmě osobní majetek padlého válečníka. Mezi nástroje rozeznáme nůž i dlátko, foto Volker Minkus.31 nedávno nalezených pěkně srovnaných bronzových předmětů vzhledem připomíná nálezy z mnohem jižnějších lokalit. Zřejmě šlo o majetek padlého bojovníka, pečlivě srovnaný v nedochovaném pouzdře. Radiokarbonové datování doložilo, že pochází ze stejné doby jako ostatní pozůstatky po bitvě. Nález komentuje šéf vykopávek prof. Thomas Terberger z Georg-August-Universität Göttingen: „První objev osobních věcí na bojišti poskytuje vhled do výstroje válečníka. Úlomky bronzu pravděpodobně sloužily jako forma rané měny. Objev nové sady předmětů nám také poskytuje vodítko k původu mužů, kteří v této bitvě bojovali. Existuje stále více důkazů, že alespoň někteří z bojovníků pocházejí z jižní části střední Evropy.“

Bitva ne řece Tollense proběhla přibližně ve stejné době, jako střetnutí Egyptské Nové a Chetitské říše u Kadeše v dnešní Sýrii, ve kterém bojovaly desítky tisíc vojáků vyzbrojených kromě jiného tisící vozů.

 
Odeslat komentář k článku "Dávná řež "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dávná řež " e-mailem

Diskuse/Aktualizace