Cykly v rozmanitosti živočišných druhů

7.4.2005

Kompendium celoživotní práce Johna J. Sepkoskiho z chicagské univerzity, vydané až nyní po jeho smrti v roce 1999 obsahuje údaje o výskytu 36 380 rodů mořských živočichů za posledních 542 milionů let. Údaje byly podrobeny velmi důkladné statistické analýze a stratigrafickému rozboru a vyplývá z nich, že za půl miliardy let se projevila řada vrcholů rozmanitosti vzdálených od sebe 62+3 milionů let. Bohužel neexistuje jednoznačné vysvětlení tohoto jevu, který je nutně spojen s masovým vymíráním na celé Zemi. Převládají tu teorie geo- i astrofyzikální, jako je (1) průchod sluneční soustavy molekulárními oblaky, rameny galxie nebo dalšími strukturami, které by mohly mít vliv na Oortův mrak, (2) periodické pohyby zemského pláště, vedoucí k zvýšení sopečné činnosti, (3) oscilace Slunce okolo galaktické roviny, (4) sluneční cykly, pokud ovšem jsou schopny ovlivnit podnebí, (5) oscilace zemské oběžné dráhy, (6) blízkost nějaké hvězdy, která by mohla způsobit spršky komet, (7) přítomnost neznámé velké planety, která by narušila Kuiperův pás a způsobila spršky komet. Aby byla situace ještě komplikovanější, ve výskytu mořských živočichů lze po příslušných korekturách rozeznat i cykly dlouhé 140 milionů let.

Odeslat komentář k článku "Cykly v rozmanitosti živočišných druhů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Cykly v rozmanitosti živočišných druhů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace