Co zmůže e-kůže

12.2.2018
Citace:
Z.Zou et al., Rehealable, fully recyclable, and malleable electronic skin enabled by dynamic covalent thermoset nanocomposite, Science Advances 09 Feb 2018: Vol. 4, no. 2, eaaq0508, DOI: 10.1126/sciadv.aaq0508
Zdroj
Polymerace tereftalaldehydu, diethylenetriaminu a tris(2-aminoethyl)aminu.

Speciální polyminovou folii, která najde uplatnění v robotice a možná i při kožních transplantacích, vynalezli experti z University of Colorado Boulder. Vzniká polymerací tereftalaldehydu, diethylentriaminu a tris(2-aminoethyl)aminu v roztoku ethanolu za přítomnosti stříbrných nanočástic, jak vidíme na obrázku. Stříbrné nanočástice zajišťují vodivost materiálu, takže z něj lze vytvářet nebo do něj zapojit nejrůznější senzory.

Skutečný vzhled e-kůže (Jianliang Xiao/ University of Colorado Boulder)Jako čidla hmatu poslouží k základní folii připojené polyiminové kondenzátory s dielektrikem z nevodivého polymeru, které mění svou kapacitu dle působícího tlaku nebo ohybu. Teplotní čidla fungují od 24 do 54 oC na základě vzrůstu odporu vodivého polyiminu s teplotou. Relativní vlhkost lze v rozmezí od 15% do 80% určit na základě pronikání vody do hloubky materiálu. Díky nadouvání roste elektrický odpor. Na obrázku vidíme, jak folie vypadá v realitě (Jianliang Xiao/University of Colorado Boulder). Na ruku ho autoři umístili, protože o něm hovoří jako o e-kůži (e-skin). Jistou podobnost opravdu nacházíme.

Čidlo vlhkosti z polyiminového polymeru (Z.Zou et al., Rehealable, fully recyclable, and malleable electronic skin enabled by dynamic covalent thermoset nanocomposite, Science Advances  09 Feb 2018: Vol. 4, no. 2, eaaq0508, DOI: 10.1126/sciadv.aaq0508).“Jedinečné je, že chemická stavba použitého polyminu umožňuje snadnou opravu a plnou recyklaci e-kůže za normální teploty,“ chválí produkt svého týmu Jianliang Xiao. Poškozeni lze snadno slepit za mírně zvýšené teploty pomocí ethanolového roztoku stejných činidel, ze kterých vzniká. Působením diethylentriaminu materiál částečně depolymeruje a rozpustí se v ethanolu, čímž získáme surovinu pro výrobu nové folie. Stříbrné nanočástice díky výrazně vyšší hustotě oddělíme usazováním. Na obrázku vidíme, jak doopravdy vypadá čidlo na vlhkost z polyiminového polymeru (Z.Zou et al., Rehealable, fully recyclable, and malleable electronic skin enabled by dynamic covalent thermoset nanocomposite, Science Advances 09 Feb 2018: Vol. 4, no. 2, eaaq0508, DOI: 10.1126/sciadv.aaq0508).

 
Odeslat komentář k článku "Co zmůže e-kůže "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co zmůže e-kůže " e-mailem

Diskuse/Aktualizace