Co si sdělují nanočástice?

14.6.2017
Citace:
Llopis-Lorente, A. et al. Interactive models of communication at the nanoscale using nanoparticles that talk to one another. Nat. Commun. 8, 15511 doi: 10.1038/ncomms15511 (2017)
Zdroj
Schéma celého procesu najdeme na obrázku. Jako barevné sloučenina posloužil tris(bipyridyl)ruthenatý kation [Ru(bpy)3]2+. Oba enzymy k povrchu nanočástice poutal přes atom síry klast atomů zlata, což je standardní metoda, Llopis-Lorente, A. et al. Interactive models of communication at the nanoscale using nanoparticles that talk to one another. Nat. Commun. 8, 15511 doi: 10.1038/ncomms15511 (2017).

Zajímavý systém vzájemně komunikujících nanočástic vytvořil Ramón Martínez-Mánez z Valencijské univerzity spolu s dalšími kolegy. Tvoří ho disperze dvou typů nanočástic z porézního oxidu křemičitého pojmenované S1gal a S2gox ve vodě. Po přidání sacharidu laktózy ji chemicky navázaný enzym ß-galaktozidáza (beta-Gal) na prvním typu nanočástic hydrolyzuje na galaktózu a glukózu. Enzym glukozoxidáza (GOx) navázaný na druhém typu nanočástic ji přeměňuje na glukonovou kyselinu. pH prostředí tudíž klesá a otevírají se póry v nanočástici vyplněné N-acetyl-L-cysteinem, který uniká ven. Póry uzavírá čepička z beta-cyklodextrinu, kterou na místě drží benzimidazolová skupina navázaná přímo na povrch nanočástice. Snížení pH jejich spojení uvolní. Póry na nanočásticích S1gal uzavírají rovněž molekuly beta-cyklodextrinu, avšak připojené disulfudickým můstkem -S-S-. Uvolněný N-acetyl-L-cystein je přeruší, čímž pór otevře. Volně z něj uniká barevná chemická komplexní sloučenina, v důsledku čehož roztok změní barvu. Schéma celého procesu najdeme na obrázku. Jako barevné sloučenina posloužil tris(bipyridyl)ruthenatý kation [Ru(bpy)3]2+. Oba enzymy k povrchu nanočástice poutal přes atom síry klastr atomů zlata, což je standardní metoda.

 
Odeslat komentář k článku "Co si sdělují nanočástice? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co si sdělují nanočástice? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace