Co jí levhart?

13.5.2018
Citace:
C. C. Voigt et al., Sex-specific dietary specialization in a terrestrial apex predator, the leopard, revealed by stable isotope analysis. Journal of Zoology, 2018; DOI: 10.1111/jzo.12566
Zdroj
Levhart skvrnitý, poddruh levhart africký (Panthera pardus pardus), Národní park Etosha, Namibie, foto Patrick Giraud, edited to fix white balance, CC BY 2.5, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via  Wikimedia Commons.

Samozřejmě maso, co jiného? Ale čí maso? Levhart skvrnitý (Panthera pardus) je plaché zvíře a lidem se vyhýbá. Nemáme dostatek pozorování levhartího hodování, abychom mohli sestavit jejich jídelníček. Může sestávat z velkého množství zvířat nejrůznějších velikostí, jež savana nabízí. Pomůže nám analýza stabilních izotopů uhlíku a dusíku ve vousech. Zastoupení izotopů v celém těle predátorů, tedy včetně levhartích vousů, odpovídá poměru těchto izotopů ve svalech kořisti. Pro každé zvíře jde o typickou hodnotu.

Levhartí vous během zhruba 150 dní doroste délky osm až deset cm rychlostí zhruba 0,065 mm za den. Rozstříháme-li ho na krátké segmenty a v každém z nich určíme poměr izotopů uhlíku 12C a 13C a zároveň dusíku 14N a 15N, získáme celkem slušnou představu o tom, co v době růstu každého segmentu jedl. Největší rozdíl existuje ve stravě samců a samic, jež jedí prakticky všechno včetně drobných zvířat, např. zajíců, kterým se samci vyhýbají. Samci jsou vybíravější. Každý z nich upřednostňuje jinou kořist, např. antilopu impalu, kudu, přímorožce nebo prase savanové.

Složení levhartí stravy odráží rozdíly v životním stylu mezi pohlavími. Lovecký revír samic pečujících o mláďata je menší, takže musí vzít za vděk tím, co je. Navíc jejich průměrná hmotnost (34 kg) je podstatně menší, než průměrná hmotnost samců (58 kg). Nevelký zajíc pro ně tudíž představuje podstatně významnější úlovek.

Analýza proběhla s vousky 36 levhartů, po osmnácti samcích a samicích. Zvídavého čtenáře jistě napadne, jak se levhartům vous odebírá? Kdybychom k němu prostě přišli a ušmikli vousek, jistě by se bránil. Nicméně v rámci rozsáhlého programu znovurozšíření levharta v přírodě Namibie probíhají pravidelné zdravotní prohlídky uspaných zvířat. Levhart skvrnitý (Panthera pardus) patří do podčeledi velkých koček (Pantherinae) čeledi šelem (Carnivora). Dříve obýval rozsáhlé území od jižní Afriky po Koreu. Vyskytuje se v devíti poddruzích. Nyní je nejrozšířenější v subsaharské Africe, kde žije podruh levhart africký (Panthera pardus pardus).

 
Odeslat komentář k článku "Co jí levhart? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co jí levhart? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace