Chudoba mění DNA

13.4.2019
Citace:
T.W.McDade et al., Genome-wide analysis of DNA methylation in relation to socioeconomic status during development and early adulthood, American Journal of Physical Anthropology, 2019; 169 (1): 3 DOI: 10.1002/ajpa.23800
Zdroj
Chemická struktura cytosinu, methylcytosinu, adeninu a methyladeninu. Červenými oválky jsou vyznačeny připojované methylové skupiny.

V lidské deooxyribonukleové kyselině nalézáme rozdíly odpovídající socioekonomickému statutu. Neznamená to, že by chudoba byla dědičná. Ve zděděné DNA rozdíly nejsou. Odlišnosti mezi movitými a chudými lze nalézt v methylaci DNA, a to na 2.546 místech ve 1.537 genech. Na 1.777 místech došlo ke zvýšení methylace, na 769 ke snížení. Analýza proběhla u 489 Filipínců z ostrova Cebu s průměrným věkem 20,9 roku. Methylací DNA nazýváme vazbu methylové skupiny -CH3 na nukleové báze cytosin a adenin. Jde o standardní způsob ovlivnění zděděné genetické informaci, kterým se do jejího fungování zapisují získané zkušenosti. Vyšší methylace snižuje a nižší naopak zvyšuje možnost zapojení konkrétního genu do buněčných procesů. Chemickou struktur methylovaných a nemethylových sloučenin vidíme na obrázku.

K výzkumu svého týmu prof.Thomas W.McDade z Northwestern University dodává: „Dlouhou dobu víme, že socioekonomický status má silný vliv na zdraví, ale přesný mechanismus, jakým si naše těla pamatují prožitek chudoby, znám není. Naše zjištění ukazují, že methylace DNA může hrát důležitou roli. Množství vztahů mezi socioekonomickým statutem a methylací DNA odpovídá širokému spektru biologických a zdravotních důsledku, o kterých víme, že je socioekonomický status utváří.“

 
Odeslat komentář k článku "Chudoba mění DNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chudoba mění DNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace