Chemické zbraně květoliba

14.6.2019
Citace:
E.Strom et al., Nitric oxide radicals are emitted by wasp eggs to kill mold fungi, eLife 2019;8:e43718 doi: 10.7554/eLife.43718
Zdroj
Samice květoliba včelího Philanthus triangulum odnáší omámenou včelu do hnízda, foto Gudrun Herzner.

Larvy blanokřídlého květoliba včelího (Philanthus triangulum, angl.European beewolf) se proti houbám brání jedovatým oxidem dusnatým NO. Samice květoliba nejprve omámí včelu, kterou odnese do podzemního hnízda. Naklade tam vajíčka a vylíhlé larvy si na včele pochutnávají. V podzemním dutince je teplo a vlhko, takže za normálních okolností by se během několika dní jak do včely tak do larev pustily druhy hub nesystematicky označované jako plísně. Brání tomu jednak antimykotický sekret, kterým samice květoliba pokryje včelu, jednakt larvy květoliba uvolňují do vzduchu jedovatý oxid dusnatý.

Úhrnná koncentrace NO a jeho oxidačního produktu rovněž jedovatého oxidu dusičitého NO2 v hnízdě přesahuje 1.500 ppm, což první autor publikace Erhard Strom z Universität Regensburg hodnotí takto: „Je to vysoko nad rámec povolených limitů pro člověka a může to být dokonce více než koncentrace používané proti multirezistentním bakteriím.“ Larvy vytváří NO pomocí běžného enzymu NO-syntázy. Oxid dusnatý se v nepatrném množství nachází v řadě jiných organismů včetně nás, kde slouží jako signalizační molekula:

akademon.cz 11.1.2017: Léčivý jed

akademon.cz 3.11.2007: Nová úloha oxidu dusnatého

akademon.cz 5.2.2003: Jedovaté plyny jako léky

akademon.cz 22.11.2001: Kysličník dusnatý pomáhá při pobytu ve velkých výškách

 
Odeslat komentář k článku "Chemické zbraně květoliba "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chemické zbraně květoliba " e-mailem

Diskuse/Aktualizace