Byl zmapován genom hlenky Dictyostelium discoideum

9.6.2005

V květnu 2005 byl zveřejněn úplný popis genomu hlenky D. discoideum, na jehož dešifrování se podíleli vědci z Německa, Velké Británie, USA, Japonska a Francie. Tento drobný živočich (který byl v dřívějších dobách řazen mezi primitivní houby) obsahuje ve svých haploidních sedmi chromosomech geny, kódující přibližně 12 500 proteinů, většina z nichž obsahuje dlouhé repetitivní aminokyselinové sekvence. Je tam velký počet genů pro polyketidsynthasy a přenašečové ATPasy typu ABC. Genom je bohatý na komplexní repetice, z nichž jedna třída může sloužit jako centromery. Částečná kopie mimochromosomální ribosomální DNA se nachází na koncích všech chromosomů, což naznačuje možnost nové struktury telomerů. Fylogenetická analýza proteomu ukazuje, že Amoebozoa, jak se kategorie, kam patří Dictyostelium, někdy nazývá, se oddělila od vývojové linie živočišně-houbové po oddělení rostlin od živočichů, ale Dictyostelium si podrželo větší rozmanitost ancestrálního genomu, než se nachází u dnešních živočichů, rostlin nebo hub.

Odeslat komentář k článku "Byl zmapován genom hlenky Dictyostelium discoideum "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Byl zmapován genom hlenky Dictyostelium discoideum " e-mailem

Diskuse/Aktualizace