Byl objeven první enzym obsahující kadmium

6.6.2005

Ví se už nějakou dobu, že v rozsivkách se mohou zastupovat kadmium, kobalt a zinek pro zachování optimální růstové rychlosti, ale teprve teď byla v mořské rozsivce Thalassiosira weissflogii objevena karbonátdehydratasa, která obsahuje kadmium. Jde o protein o hmotnosti 69 kDa. Vazebné místo pro Cd je zhruba čtverhranné a kadmium je tam vázáno dvěma nebo více thiolovými skupinami podobně jako v beta-třídě karbonátdehydratas z vyšších rostlin, vázajících zinek.

Odeslat komentář k článku "Byl objeven první enzym obsahující kadmium "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Byl objeven první enzym obsahující kadmium " e-mailem

Diskuse/Aktualizace