Bublinky zabíjejí i zachraňují

6.2.2018
Citace:
Y.Peng et al., Interfacial Nanoprecipitation toward Stable and Responsive Microbubbles and Their Use as a Resuscitative Fluid, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1271 –1276, DOI: 10.1002/anie.201711839
Zdroj
Chemická struktura dextranu (vlevo), dextranu esterifikovaného kyselinou octovou (uprostřed) a dextranu esterifikovaného kyselinami octovou a jantarovou (vpravo).

Bublinky v krvi nás mohou i zabít. Jsou příčinou tzv. dekompresní nemoci, kdy plyny rozpuštěné za velkého tlaku v krvi při jeho náhlém, výrazném poklesu (např. rychlé vynoření potápěče) vytvářejí bublinky. Pociťujeme svědění, vyrážky, bolest kloubů i selhávání smyslů. Může skončit paralýzou i smrtí. Výjimku představují speciální mikrobublinky, jejichž stěny stabilizují estery dextranu, což je polymer tvořený molekulami glukózy (viz obr.). Jak ukázaly experimenty na laboratorních myších, jejich roztok může sloužit jako krevní náhražka. Po infuzi do krevního řečiště z nich uniká kyslík, čímž nahrazují dýchání. Stěny bublinek z organického polymeru se pomalu beze zbytku rozloží. K esterifikaci dextranu posloužila kyselina octová CH3COOH a jantarová HOOCCH2CH2COOH.

Jako krevní náhražky (blood substite, blood surrogate) pro transfúze při velké ztrátě krve zatím využíváme emulze perfluorovaných uhlovodíků, v nichž se kyslík velmi dobře rozpouští, nebo roztoky derivátů hemoglobinu. Existují i náhražky založené na krvinkách vypěstovaných z kmenových buněk:

akademon.cz 31.3.2017: Nesmrtelná transfúze

akademon.cz 1.8.2010: Umělá přirozená krev

 
Odeslat komentář k článku "Bublinky zabíjejí i zachraňují "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bublinky zabíjejí i zachraňují " e-mailem

Diskuse/Aktualizace