Biodegradabilní elektrický článek

19.12.2013
struktura melaninu

připravil tým vedený Christopherem J. Bettingerem z MIT a Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Katoda je z oxidu manganičitého, anoda z organického barviva melaninu. Proud vzniká přenosem sodných kationtů a redoxními procesy v elektrodách. Jde o obdobu velmi rozšířených lithiových článků, avšak s výrazně menším výkonem. Kapacita elektrod činí 30 mAh/g pro melanin a 16 mAh/g pro MnO2, napětí článku o málo přesahuje 1 V, což pro napájení různých přístrojů implantovaných přímo do lidského těla postačuje. Protože jeho rozkladem nevznikají žádné škodlivé látky, není nutné ho chránit mohutným obalem. Melanin biologického původu z inkoustu sépie obecné (Sepia officinalis) vykazuje lepší vlastnosti než syntetický.

 
Odeslat komentář k článku "Biodegradabilní elektrický článek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Biodegradabilní elektrický článek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace