Bakterie požírají CO2

12.1.2018
Citace:
Roger, Magali et al., Efficient Hydrogen-Dependent Carbon Dioxide Reduction by Escherichia coli,Current Biology , Volume 28 , Issue 1 , 140 - 145.e2
Zdroj
Bakterie Escherichia coli obrázku na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu (Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH, via Wikimedia Commons, public domain).

Běžné střevní bakterie Escherichia coli můžeme využít k přeměně oxidu uhličitého CO2 na kyselinu mravenčí, a to bez jakékoli genové manipulace, pouze nastavením vnějších podmínek. Enzym formiát hydrogenlyáza (FHL) využívají bakterie E.coli k získávání energie z kyseliny mravenčí HCOOH v bezkyslíkatém prostředí. Ve směsí oxidu uhličitého a vodíku za tlaku kolem desetinásobek atmosférického tlakujednoho MPa? začne fungovat obráceně a vytváří kyselinu mravenčí podle rovnice CO2 + H2 -----> HCOOH. Některé enzymy katalyzují chemickou reakci oběma směry. Není to vlastně překvapující, uvážíme-li, že mechanismus fungování enzymu často spočívá v tom, že molekuly přidrží v poloze vhodné pro reakci, která má proběhnout.

Chemická struktura kyseliny mravenčí.Kyselina mravenčí (angl. formic acid) je běžná chemikálie, která se využívá k výrobě barviv, úpravě kůži, v gumárenství, včelařství i v potravinářství pod označením E236. Může sloužit jako surovina pro výrobu dalších chemikálií. Je obsažena v kopřivách, jedu včel i mravenců, odkud pochází její pojmenování. Její chemickou strukturu vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Bakterie požírají CO2 "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakterie požírají CO2 " e-mailem

Diskuse/Aktualizace