Bakteriální jedy a protijedy

16.2.2011

Řada bakterií produkuje své toxiny, jedovaté látky, kterými poškozují nebo usmrcují odlišné buňky ve svém okolí. Řada onemocnění je vlastně otravou bakteriálními toxiny, např. tetanus. Aby neotrávily samy sebe, produkují bakterie vlastní protijed. Pracovníci lékařské fakulty Washington University v St. Louis podrobně prozkoumali mechanismus působení jedu a protijedu u běžné bakterie Streptococcus pyogenes, jež je původcem řady častých infekcí. Jeho jedovatost spočívá v tom, že zablokuje veškerý buněčný nikotinamid adenin dinukleotid, který hraje klíčovou roli při buněčných reakcích spojených s přenosem elektronu (redoxní reakce). Protijed mu pak zabraňuje k přístupu k této látce. Určení jeho struktury je prvním krokem k navržení látek, které ho zablokují. Bakterie se potom otráví svým vlastním jedem, proti němuž nebudou mít obranu. Bude tak možné připravit nová, velmi účinná antibakteriální léčiva.

 
Odeslat komentář k článku "Bakteriální jedy a protijedy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakteriální jedy a protijedy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace