Autisté vnímají obráceně

29.11.2017
Citace:
Y. Endevelt-Shapira et al., Altered responses to social chemosignals in autism spectrum disorder, Nature Neuroscience (2017), doi:10.1038/s41593-017-0024-x
Zdroj
Řez lidskou hlavou, žlutě vyznačen je olfaktorický (čichový) bulbus, část mozku obratlovců, která se vychlipuje z přední strany hemisfér koncového mozku. Přiléha ke kosti čichové, části spodiny lebeční. Z něj směřují dolů rovněž žlutá vlákna olfaktorických nervů  (Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via Wikimedia Commons).

Nevědomé vnímání pachů jiných osob představuje důležitou součást mimoverbální komunikace. Sympatie či antipatie na první pohled často způsobuje mimovědomé vyhodnocení jeho tělesného pachu. Takřka klíčovou roli hraje při výběru sexuálního partnera. Tým prof.Noama Sobela z Weizmannova ústavu věd (Weizmann Institute of Science) v izraelském Rehovotu studoval vnímání pachů autisty. Autismus je vývojové mentální postižení, které se projevuje nenormální sociální interakcí, opakujícími se vzorci chování a narušením komunikačních schopností.

Zaměřili se na vliv strachu. Autistům schopným komunikace a srovnávací skupině ne-autistů dávali čichat ke vzorkům potu týchž osob, odebraných jednak při běžném cvičení, jednak při seskoku padákem. Rozdíly nerozeznal nikdo, avšak fyziologické reakce těl byly odlišné. Pach strachu u srovnávací skupiny lidí spustil fyziologické změny, které strach vyvolává, např. nárůst vodivosti kůže, bušení srdce, zrychlené dýchání. U autistů to bylo přesně naopak, strachovou emoci vyvolával klidný pot.

Čich, z cyklu Alegorie smyslů, Jan Brueghel Starší (public domain, via Wikimedia Commons)Výsledky potvrdila i pokusná manipulaci s figurínami, které vydávali buď klidný nebo strachový pach získaný stejně jako v předchozím experimentu. Pokusné osoby čichovou podstatu experimentu neznaly. V autistech vzbuzovaly důvěru figuríny čpící strachem. Pokřivené vnímání pachů může hrát roli při vzniku autismu. Prof.Noam Sobel „doufá, že další výzkum naší laboratoře i ostatních objasní jak fungování nevědomých čichových sociálních podnětů, tak jejich význam při vzniku sociálních poruch jako autismus.“

Pavel 29.11.2017: Předpokládám, že zmíněné fyziologické reakce byly způsobeny vomeronasalním orgánem, a ne olfaktorickým bulbem, který je na ilustraci. Proto by se asi k článku lépe hodil obrázek vomeronasálního orgánu.

30.11.2017: Čerpáte z nějaké konkrétní publikace? I když jsme již opustili představy, že by vomeronasální (Jacobsonův) orgán byl u člověka pouze zakrnělý již nepoužívaný rudimentární?, hlavním orgánem čichu je u plazů, sotva u primátů. Jde o dutinu s čichovými receptory poblíž nosní kosti.

Pavel 1.12.2017: Nečerpám, ani nejsem odborník na dané téma a mé znalosti pochází z populárně naučných článků a literatury. A tam jsem se dočetl, že vomeronasální orgán způsobuje neuvědomnělé reakce na čichové podměty - tedy tělo na látku reaguje a člověk nic necítí. Navíc je vomeronasální orgán propojen do nejstarších částí mozku, které u vyšších obratlovců řídí emoce, a strach či pocit bezpečí jsou ty nejzákladnější emoce. Proto jsem si dovolil zapochybovat, že zmíněné tělesné reakce jsou způsobeny olfaktorickým bulbem. Ale samozřejmě můj pohled může být příliš zjednodušený.

2.12.2017: Spíše bych řekl, že současnému stavu poznání odpovídá tvrzení, že vomeronasální orgán může způsobovat neuvědomělé reakce na čichové podměty. Zatím jde spíše o hypotézu.

 
Odeslat komentář k článku "Autisté vnímají obráceně "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Autisté vnímají obráceně " e-mailem

Diskuse/Aktualizace