Atomové baterie

23.6.2005
Produkt společnosti CityLab.

Futurologové předpovídají, že typické technologie budoucnosti budou založeny na milionech senzorů roztroušených v prostředí, které budou navzájem komunikovat své poznatky – od senzorů měřících znečištění prostředí, přes senzory sledující namáhání nosných prvků budov a implantáty v lidském těle až po senzory sledující aktuálního stav bojiště. Pro jejich provoz je však zapotřebí nějaký zdroj energie. Krátká a obtížně predikovatelná doba životnosti klasických chemických baterií z nich nečiní dobré kandidáty pro energetické zdroje těchto technologií budoucnosti. Palivové a solární články jsou lepší, první z nich však jsou příliš drahé pro toto masové použití a druhé fungují pouze při dostatku slunečního svitu. Zdá se, že je zapotřebí jiné řešení. Potřebné řešení nabízí tzv. Direct Conversion Energy Cell (DEC Cell) založená na rozpadu radioizitopu tritia, vyvíjená výzkumníky na Universitě v Rochestru společně se start-up firmou Beta-Batt s finančním přispěním NFS (National Science Foundation – americká agentura pro financování vědy).

Poločas rozpadu tritia je 12,3 roku; z toho plyne výhoda této „atomová baterie“ - může vyrábět energii pro nejrůznější aplikace po celá léta. Články tohoto typu se nazývají betavoltaické, neboť emitují (relativně neškodné) beta záření. V různých laboratořích se testují již více než 50 let, generují však tak slabé napětí, že se donedávna nezdály vhodné pro komerční využití. Betavoltaické články „poháněné“ tritiem by např. nestačily ani na zajištění provozu běžného mobilního telefonu, pro miniaturní senzory (s minimální spotřebou energie) jsou však naprosto dostačující. V současné době je tritium (boční produkt v jaderných elektrárnách) poměrně drahé, rozhodně dražší než lithium , které nacházíme v bateriích běžných mobilních telefonů, Výzkumníci na Universitě v Rochesteru však věří, že zefektivněním DEC Cell článků se postupně dostanou do komerčně zajímavé oblasti.

akademon.cz 2.10.2012: Floridská společnost CityLab dodává na trh betavoltaické baterie založené na radioaktivním izotopu vodíku tritiu. Dodává při napětí 2,4 V až 350 nA, což je proud velmi malý, pro pohon některých mikroelektronických zařízení však dostatečný. Výhodou je, že vydrží velmi dlouho, až 20 let. Rovněž se vyznačuje vysokou odolností proti teplotě, tlaku i vibracím. Společnost založili v roce 2005 Peter Cabauy a Denset Serralta.

Odeslat komentář k článku "Atomové baterie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Atomové baterie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace