Asymetrie buněk střevní sliznice

18.1.2005

Již nejméně půl století se ví, že buňky tkáně obalující střevní trakt mají dva zcela různé povrchy: ten, který je ve styku se střevním obsahem a který je součástí klků, zvaných villi, a ten, který je ve styku s tělními tekutinami. Klky jsou pokryty tzv. kartáčovou membránou se spustou drobných výčnělků (mikroklků), jejichž relativně velký povrch zajišťuje dostatečnou plochu pro příjem živin ze střevního lumen. Teprve nyní se dozvídáme o tom, jakým mechanismem se vytváří asymetrie či polarizace těchto buněk. Zdá se, že hlavním faktorem je tu protein nazývaný LKB1. O tomto proteinu už se vědělo, že hraje úlohu v potlačování nádorového růstu, kdy jeho nedostatek způsobuje tzv. Peutz-Jeghersův syndrom. LKB1 i v jednotlivých buňkách se váže na adaptérový protein STRAD?. Tao vazba pak ovlivňuje pohyb aktinu a villinu směrem do špiček buněk v kartáčové membráně, kde se tak vytvoří struktura zcela odlišná od zbytku intestinální buňky.

Odeslat komentář k článku "Asymetrie buněk střevní sliznice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Asymetrie buněk střevní sliznice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace