Anténa na bakterie

5.4.2005

Citlivé zařízení, jakási anténa nanometrových rozměrů, zachytí změny elektrického pole způsobené únikem iontů z nitra buňky, pokud je její membrána porušena bakteriofágem. Fágy můžeme pokládat za cosi jako viry bakterií. Když pronikají do bakteriálních buněk, prorazí nejdříve jejich buněčnou stěnou otvor a tím proniknou do nitra bakterie. Celý proces trvá desítky milisekund a za tu dobu unikne z nitra buňky do okolí asi sto milionů iontů. Pak se otvor pomocí opravných mechanismů bakterie znovu uzavře. Ionty jsou nabité částice, takže lokálně ovlivní elektrické pole. A to právě detekují dvě 20 nm silné elektrody z titanu na podložce z niobičnanu lithného, oddělené od sebe mezerou širokou 150 nm a dlouhou 4 mikrometry. Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy bakterií mají své specifické bakteriofágy, lze popsaného principu využít k testování přítomnosti mikrobů.

Odeslat komentář k článku "Anténa na bakterie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Anténa na bakterie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace