Amoniak za normální teploty

8.7.2005

Chemikům z University of Oregon se po pětiletém úsilí podařilo vyvinout technologii přípravy amoniaku za normální teploty a tlaku. Amoniak NH3 je velmi důležitá chemikálie, která se vyrábí v obrovských množstvích tzv. Haber-Boschovou syntézou, což je přímé slučování vodíku s dusíkem za vysoké teploty a tlaku. Prof.David Tyler z Oregonu nahradil vodík jeho sloučeninou se železem, která s dusíkem reaguje za vzniku amoniaku za normálních podmínek. Zavedení nové reakce do průmyslu potrvá ještě mnoho let, nepochybně však jde o energeticky mnohem méně náročný proces.

Odeslat komentář k článku "Amoniak za normální teploty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Amoniak za normální teploty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace